string
 

Féach ar an Stair trí Chartlann RTÉ ina chomhthogra píolótach idir an tINTO agus RTÉ ina gcuirtear gearrthóga as meáin a caomhnaíodh i gCartlann RTÉ i láthair chun feidhm a bhaint astu i meánoideachas. Caomhnaíonn Cartlann RTÉ taifead sainiúil luachmhar de shaol na hÉireann mar a chonacthas agus a chualathas trí mheán na teilifíse agus an raidió é. Cuirtear 38 de ghearrthóga i láthair anseo. Baineann na gearrthóga seo ar fad go sonrach le hÁbhar 6 den rannán faoi Éire na Linne ar shiollabas na Staire le haghaidh na hArdteistiméireachta.

ÉIRE SA NUA-AOIS | Topaic 6
An Rialtas, an Geilleagar agus an tSochaí i bPoblacht na hÉireann, 1949-1989
Tionchar RTÉ, 1962-1972
Tríocha cúig bliain tar éis do Raidió Éireann teacht ar an saol, cuireadh tús le ré nua cumarsáide nuair a thosaigh an chéad stáisiún teilifíse de chuid na hÉireann, Teilifís ...
[ 2 Radio Clips, 8 TV Clips ]
Dearcaí Athraitheacha i leith
Tháinig athrú nach beag ar an ról a bhain leis na nGaeilge ag deireadh na 1960í agus na 1970í. Chuir roinnt daoine ceist ar an tábhacht a bhain léi agus chreid roinnt eile ...
[ 11 TV Clips ]
Athrú Sóisialta: Stádas na mBa
Bhí saol thar a bheith difriúil ag mná na hÉireann sna 1960í le hais an lae inniu. Ach ag breathnú siar air anois, is léir go raibh athruithe móra ar an mbealach. Bhí neart ...
[ 3 Radio Clips, 14 TV Clips ]