string
 
Athrú Sóisialta: Stádas na mBa  back
Bhí saol thar a bheith difriúil ag mná na hÉireann sna 1960í le hais an lae inniu. Ach ag breathnú siar air anois, is léir go raibh athruithe móra ar an mbealach. Bhí neart ban ag cur ceiste ar na gnáis shóisialta a bhí ann ag an am. Bhí roinnt acu go gníomhach i mbun feachtais chun athruithe a thabhairt isteach, go minic trí chóras an dlí, ach freisin trí ghluaiseacht shaoirse na mban.
[ 3 Radio Clips, 14 TV Clips ]
1. Mná i Saol na hÉireann: Cailíní i mbun Foghlama: 1970
[TV, 3'53"]
Phléigh tuairisceoir Wednesday Report, Brian Cleeve, ceisteanna comhionannais do mhná agus oideachas do chailíní ...
2. Mná i Saol na hÉireann: Dearcadh Fostóra: 1970
[TV, 2'50"]
Sa phíosa seo, labhair an tuairisceoir le Bean Hilliard faoina taithí a bhí aice ar a bheith ag obair taobh amuigh den bhaile ...
3. Mná i Saol na hÉireann: Dearcadh Fostóra: 1970
[TV, 5'07"]
Is léir ón ngearrthóg seo chomh mór agus atá an saol seo againn bogtha ar aghaidh ó thús na 1970í ...
4. Mary Robinson agus na Leasuithe um Phleanáil Clainne: 1970
[TV, 0'50"]
Agus í ina dlíodóir óg, phléadáil Mary Robinson go saorfaí na dlíthe dochta a bhain le frithghiniúint in Éirinn ...
5. Tuairimí faoin Tuarascáil um Stádas na mBan: 1973
[TV, 4'24"]
Cuireann an tAire Airgeadais, Richie Ryan, na moltaí sa Tuarascáil um Stádas na mBan ...
6. Mná agus Saorstát Nua na hÉireann: 1975
[Radio, 3'11"]
I sraith de Léachtaí Thomáis Dháibhís dar teideal "Mná agus Saol na hÉireann", bhreathnaigh saineolaithe ar na traidisiúin ...
7. Tugann Bean Cás go Cúirt na hEorpa um Chearta Daonna: 1978
[TV, 2'52"]
Feiceann muid spléachadh de Mary Robinson anseo nuair a d’fheidhmigh sí thar ceann cliaint ...
8. Mná sna Seachtóidí: 1980
[TV, 5'49"]
Nuair a craoladh an clár seo de chuid Súil Thart go luath i 1980, bhí Éire ag tosú ar ghlacadh leis ...
9. Na Chéad Earcaithe Mná san Arm: 1981
[TV, 1'52"]
Feiceann muid anseo na chéad saighdiúirí mná in Arm na hÉireann le linn dóibh pasáil amach ...
10. Ceardchumannaí in Aghaidh Mná a Bheith ag Obair: 1982
[Radio, 2'27"]
Sa ghearrthóg seo feictear Michael Cox a bhí mar Rúnaí Ginearálta de Chumann Náisiúnta na bhFostaithe Iompair ag an am ...
11. Ceapadh Aire Gnóthaí Ban: 1982
[Radio, 4'37"]
Anseo casann muid le Nuala Fennell, a ceapadh mar Aire Stát Gnóthaí Ban ...
12. Mná i bhFeirmeoireacht: 1985
[TV, 3'55"]
Cuireann an clár feirmeoireachta Landmark muid in aithne do bheirt bhan a bhfuil ag éirí go maith ...
13. Aire Gnóthaí Ban Dhá Bhliain Níos Moille: 1985
[TV, 3'23"]
Chonaic an comhrialtas a cheap Nuala Fennell mar Aire Stáit le haghaidh Gnóthaí Ban i 1983 iad féin mar ...
14. Mary Robinson ar Cholscaradh: 1986
[TV, 1'47"]
Bhí neart díospóireachtaí bríomhara ar cheisteanna polaitiúla an lae ar chlár chúrsaí reatha RTÉ Today Tonight ...
15. Baineann Mary Robinson Duais Eorpach Amach: 1988
[TV, 3'06"]
Bronnadh Duais Bean Eorpach na Bliana ar Mary Robinson ag Comhairle na hÉireann de Ghluaiseacht na hEorpa ...
16. Sylvia Meehan ar Chomhionannas Fostaíochta: 1989
[TV, 1'26"]
Príomhfheidhmeannach na Gníomhaireachta um Chomhionannas Fostaíochta, Sylvia Meehan, ag tabhairt dúshlán chearta ...
17. Fóram na mBan: 1989
[TV, 2'27"]
Labhraíonn Caitlín Nic Gearailt faoin a saol mar feirmeoir óg ...