string
 
Dearcaí Athraitheacha i leith  back
Tháinig athrú nach beag ar an ról a bhain leis na nGaeilge ag deireadh na 1960í agus na 1970í. Chuir roinnt daoine ceist ar an tábhacht a bhain léi agus chreid roinnt eile go diongbháilte go raibh sí mar chuid bhunúsach de chultúr agus d’oidhreacht na hÉireann.
[ 11 TV Clips ]
1. Gluaiseacht Shaoirse na Teanga: 1967
[TV, 2'57"]
In Éirinn an daonlathais ní cheapfá go mbeadh póilíní i láthair ar mhaithe le slándáil ag díospóireacht phoiblí ...
2. Buntús Cainte: Ag Foghlaim na Gaeilge: 1967
[TV, 1'55"]
Nuair a thosaigh Buntús Cainte ar RTÉ i 1967, bhí sé mar aidhm aige Gaeilge a mhuineadh ...
3. Watch Your Language: Dearcadh ón Taobh Amuigh: 1970
[TV, 1'57"]
Rinne Watch Your Language iarracht aghaidh a thabhairt ar áit na Gaeilge in Éirinn ...
4. Moladh Gaelscoil a thógáil i mBaile Munna: 1971
[TV, 1'46"]
I 1970 bhí fear i mBaile Munna darb ainm Brendan Pringle i mbun feachtais le haghaidh Gaelscoile ...
5. Tuairimí mhuintir Bhaile Munna faoi Fhoghlaim na Gaeilge: 1971
[TV, 4'17"]
Ag labhairt le leanaí de chuid na háite i mBaile Munna dó, d'fhiafraigh Éamon Ó Muirí ar mhaith leo ...
6. Gluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta: 1972
[TV, 3'57"]
Bhí neart deacrachtaí eacnamaíochta sna ceantair Ghaeltachta nuair a rinneadh an clár seo ...
7. Seán Ó Riordáin: 1972
[TV, 2'18"]
Ar chuidigh na h-acmhainní a chuir an rialtas isteach sa Ghaeilge ó na 1920í i leith ...
8. Seoladh Raidió na Gaeltachta: 1972
[TV, 2'55"]
Thosaigh Raidió na Gaeltachta ag craoladh óna phríomhstiúideo i gCasla i gConamara ...
9. Droim Láimhe tugtha do Ghaeilge Éigeantach : 1973
[TV, 1'54"]
Ag an bpreasagallamh seo i 1973, d’fhógair an tAire Oideachais, Risteard de Búrca, nach mbeadh ar mhic ...
10. Seoladh Anois: 1984
[TV, 1'29"]
Bíonn córas éifeachtach cumarsáide ag teastáil ó dhaoine a bhfuil fúthu ár gcuid tuairimí ...
11. Slógadh: 1988
[TV, 3'39"]
Is éard a bhí i Slógadh ná comórtas do dhaoine óga i ndráma, ceol agus ...